Arkitekt (Junior)

Title: Arkitekt (Junior)
Reports to: Drejtues i Departamentit
Job Type: Me kohë të plotë

Duties and Responsibilities:
Përgjegjësitë kryesore (pa u kufizuar) për këtë pozitë do të jenë si më poshtë:
●Punon ngushtë me Drejtuesin e Departamentit dhe ose me ekipin e projektimit në plotësimin e nevojave të klientit;
●Zhvillimi i vizitave në objekte të klientëve dhe kontrollon progresin dhe cilësinë e punës;
●Merr pjesë aktive në fazën e projektimit të objekteve të ndryshme rezidenciale, social-kulturore, administrative, etj.;
●Përpunim 2D dhe 3D të projekteve në bazë të nevojave të ekipit të projektimit;
●Ndihmon në përgatitjen e projekteve, dokumenteve/raporteve të plotë, hartimit të projekteve të ndërtimit dhe ndihmës në prezantimin e materialeve
●Duhet te jete i aftë të koordinojë detajet e një projekti arkitektonik. Kjo përfshin specifikimet e ndërtimit, dimensionet, ndihmën me hulumtimin fillestar të projektit.

Skills and experience
●Të ketë mbaruar studimet e larta për Arkitekturë/Planifikim Urban;
●Të ketë njohuri të mira në të shkruar dhe të folur të gjuhës angleze;
●Të punojë mirë në mënyrë individuale dhe në grup.

Requirements
Nëse përmbushni të gjitha kriteret e përmendura më sipër, ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj deri në datën 31 Janar 2020, në adresën elektronike: onora@abkons.com me referencë # Arkitekt/Junior.

Our clients

Back To Top